“Toekomstig KLM” heet nieuwe politieke partij in Loon op Zand.

De nieuwe politieke partij heeft een naam gekregen: Toekomstig KLM. Op 23 november 2021 besloten de leden de naam van de partij te laten aansluiten bij de denkbeelden die de partij heeft over de lokale democratie. De letters KLM geven aan dat de partij niet enkel dienstbaar wil zijn aan één kerkdorp, maar vooral aan alle drie de kerkdorpen van de gemeente Loon op Zand.

Toekomstig KLM maakt zich vooral zorgen over de bestuurlijke toekomst en de bestuurskracht van de gemeente Loon op Zand. De partij wil in de komende bestuursperiode samen met de gevestigde lokale democratie vooral met controleerbare feiten en concrete stappen een belangrijke bijdrage leveren aan de evaluatie van de gemeente in 2024. Daartoe heeft de raad al besloten. De sentimenten en mooie woorden spelen in onze werkwijze een ondergeschikte rol aan de waarheidsvinding van de  bestuurlijke en financiële gesteldheid van onze gemeente.

Het is de partij vooral een doorn in het oog dat het door de gemeenteraad zelf gevraagde advies aan het bureau Berenschot over de bestuurlijke toekomst nauwelijks op inhoud is beoordeeld. De raad besloot medio dit jaar om over 2,5 jaar de situatie te evalueren. Maar niemand weet waarop die evaluatie is gebaseerd. Een steeds groter zichtbaar wordende deel van de ingezetenen van de gemeente begint zich af te vragen of de raad het volledige plaatje wel kan opmaken. Er is al enige tijd een beweging in kerkdorp Loon op Zand gaande om Loon bij Tilburg te voegen. De ingestelde werkgroepen van de “Bestuurlijke Toekomst” zien hun opgeleverde rapporten niet terug op de politieke agenda. Er moet echt wat gebeuren dus!

Wat Toekomstig KLM nu voor ogen staat is om in de komende 2 jaar aan de hand van onze toekomstige taken de feiten met alle politieke partijen in kaart te brengen. Daarin laten we ons vooral voeden door betrokken burgers. Op deze wijze wordt de informatie ook daadwerkelijk binnen de raad gebracht en besproken. Daarbij kan dankbaar gebruik worden gemaakt van de al beschikbare informatie uit het rapport Berenschot. De burgers hebben in de vragenlijsten al lang laten zien wat zij belangrijk vinden. Enkele door hen genoemde zaken zijn: een fatsoenlijk groenbeheer passend bij onze toeristische gemeente, een behoorlijk kwaliteitsservice van de gemeente (openstelling en bereikbaarheid) en financiële betaalbaarheid van de diensten. Daarop is geen reactie gekomen van de gemeente. Maar ook de maatschappelijke opgaven (het gasloos worden van de gemeente, klimaat maatregelen, nieuwe woonconcepten voor jong en oud, mobiliteitsvraagstukken en implementatie van de Omgevingswet) zijn niet of nauwelijks opgenomen in de meerjarenplanning van onze gemeente.

Kortom, Toekomstig KLM zal samen met de burgers en de lokale politiek uiterlijk in 2024 klare wijn schenken. We weten dan allemaal of behoud van zelfstandigheid een echte optie is, zoals de hele raad dat nu uitspreekt. Want behoud van zelfstandigheid zal niet zonder offers zijn voor ons burgers. Dat staat vast. En in de opvatting van Toekomstig KLM ligt die keuzemogelijkheid niet bij de politiek, maar bij ons burgers.

Wilt u meer informatie hebben over Toekomstig KLM. U kunt dan contact opnemen met partijleider Marten Krikken, mkrikken@toekomstigklm.nl. In januari wordt de kandidatenlijst gepresenteerd. Stuur een bericht als je dit interessant lijkt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *