Opkomst van een nieuwe politieke partij

Het venijn zit vaak in de staart van een bericht, zei mijn grootvader altijd. In de meeste gevallen had hij gelijk. Vorige week lazen we weer zo’n bericht: “Loon op Zand kruipt uit een financieel dal, bezuinigingen zijn niet nodig, maar we moeten wel rustig aan doen.” Zo luidt de titel van het artikel in het Brabants Dagblad. Maar als je goed doorleest, zitten we nog midden in het diepe dal. Dat zit zo.  

Eerst het positieve nieuws.

Hoe strooi je zand in de ogen van de lezer? Door eerst te beginnen met positief nieuws. Gesteld werd: “De gemeente is bezig met de eigen werkwijze onder de loep te leggen.” De uitkomst daarvan was wonderbaarlijk: de gemeente moet investeren in de eigen organisatie. De gemeentelijke woordvoerder heeft er lol in en vertelt verder: “het proces om onze organisatie op orde te brengen is echt van start. En dan gaat het om relatief kleine dingen, zoals je thuis alle abonnementen en vaste kosten nog eens door zou nemen.”. De omvang en de aanpak van deze investering in de eigen organisatie wordt niet uitgelegd. De impact kunnen we dus ook niet lezen. Op de totale begroting van de gemeente Loon op Zand van maar liefst 58 miljoen euro per jaar is dan maar de vraag of die paar abonnementen het verschil gaan maken. En wat zijn die organisatorische wijzigingen ? De voorzitter van de raad zei het op 15 juli jl zo: “Dat komt allemaal wel goed”. De raad nam daar genoegen mee. Inmiddels is mij bekend geworden dat het organisatorisch onderzoek en de voorgestelde aanpak (nog) niet is vastgesteld door het college. Dit betekent dan ook dat het onderzoeksvoorstel niet gedeeld hoeft te worden met de raad. Kortom, zo kunnen we alle kanten uit……

Het financiële dal verder in. 

De gemeente houdt zijn hart vast gaat, als het gaat om de jaarlijkse toelage die van het Rijk wordt ontvangen. Zo wordt angstig rekening gehouden met een jaarlijkse korting van circa € 1,5 miljoen. Kleinere gemeenten krijgen minder geld dan grotere gemeenten, terwijl – zo vertelt de gemeentelijke woordvoerder – Loon op Zand er ook nog extra taken bij krijgt. De ogen gaan eindelijk open. Dat is nu precies wat het rapport Berenschot al verklapte. Minder geld uit Den Haag en meer taken. De gemeente spreekt over behoorlijke investeringsprojecten, die eraan komen. Dan hebben we het nog steeds niet gehad over de grote maatschappelijke opgaven, waarover ik sprak in mijn vorige twee bijdragen in dit weekblad. De gemeente lijkt verwonderd over de gang van zaken, maar we weten dit allemaal al. Wat we ook al weten is dat deze kosten nog niet eens in de meerjarenbegroting zijn verantwoord. Kortom, de uitgaven worden de komende jaren bij ongewijzigde omstandigheden veel groter. Ook dat wisten we al. De oplossing ? U raadt het nooit. Daarom wordt – ondanks een sluitende begroting – voor de begroting 2022 in het bericht alvast aangekondigd dat de verhoogde Toeristenbelasting gehandhaafd blijft en dat de WOZ verder stijgt met 2,5%.  Zo stijgt de Algemene Reserve (het gemeentelijk spaarpotje voor nieuwe plannen) van € 1,5 miljoen (stand per 1-1-2021) naar ruim € 8,4 miljoen in de loop van volgend jaar. Maar aan dat bedrag komt de gemeente behoorlijk tekort als zij alle wensen en plannen nog moeten uitvoeren. Hoe denkt het huidige college dit op te lossen ? Het is wel erg gemakkelijk om de burgers van Loon op Zand steeds de portemonnee te laten trekken voor deze struisvogel politiek. Kortom, het financiële dal zijn wij nog lang niet uit…….

Meedoen ?    

Wilt u of jij meedoen met onze nieuwe lokale volkspartij in wording? Geen ‘één thema’ partij, maar een partij die staat voor een open dialoog in de raad en met alle burgers in alle kernen. Stuur mij een s.v.p. een berichtje via mkrikken@toekomstigklm.nl. Dan kunnen we afspraak maken.

Met vriendelijke groet, Marten Krikken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *