Nieuwe politieke partij Toekomstig KLM komt eraan

Even voorstellen…

Eind 2021 is Toekomstig KLM als nieuwe politieke partij geboren. KLM staat voor de beginletters van de mooie kerkdorpen van de gemeente Loon op Zand. De partij is opgericht door Marten Krikken, voormalig raadslid in Loon op Zand. Samen met twintig mensen was al snel de conclusie getrokken dat Loon op Zand recht heeft op een eerlijke weergave van de toekomstige werkelijkheid van onze gemeente. Daar gaan we de komende twee jaren aan werken. Samen met u, de andere politieke partijen en alle betrokkenen.

Waarom noodzakelijk

Zoals u weet heeft begin vorig jaar het bureau Berenschot – op verzoek van de gemeenteraad zelf – een rapport uitgebracht over de bestuurlijke toekomst van onze gemeente. Dat rapport was en is vrij duidelijk in de analyse. De gemeente gaat moeilijke tijden tegemoet met grote maatschappelijke opgaven, zoals het gasloos maken van de gemeente, klimaatadaptatie maatregelen, mobiliteitsvraagstukken, het geschikt maken van woonconcepten voor jong en oud en de implementatie  van diverse ingrijpende wetgevingen, waaronder de omgevingswet. Al deze projecten vereisen een behoorlijke voorbereiding in tijd en geld. In de begroting van 2022 zijn van de meeste zaken nog geen dubbeltje begroot in de komende 5 jaren planning, terwijl de gemeenteraad medio vorig jaar heeft besloten het Berenschot rapport pas in 2024 te evalueren. Op basis waarvan dan ?

Toekomstig KLM

De bestuurlijke toekomst van onze gemeente gaat ons allemaal aan. Zodra het even moeilijk wordt, dan zien we dat het mis gaat. Kijk maar naar de financiële overschrijding van De Werft en de financiële klucht van De (nieuwe) Wetering. Het maken van strakke afspraken op projectniveau is een moeilijke zaak. Met de aankomende extra tientallen miljoenen euro’s die gemoeid zijn in de komende tien jaar is het zaak dat we in 2024 ook de juiste cijfers bij de evaluatie gaan betrekken. Dat gaat Toekomstig KLM doen. Thematisch pakken we dit op in de komende jaren. Samen met belangstellenden bereiden we de thema’s voor en presenteren wij de feiten op de politieke agenda, zodat de evaluatie vanuit alle invalshoeken kan plaatsvinden.

Geïnteresseerd in onze aanpak ?

Bent u of jij  geïnteresseerd in onze aanpak en werkwijze ? Wij nodigen alle belangstellenden van harte om naar onze politieke bijeenkomst te komen op woensdag 23 februari om 19:30 uur in ’t Maoske. Dat wil zeggen als er tegen die tijd geen Corona beperkende maatregelen zijn. Dat laten we nog even weten in de bijdrage van Moerassigheden van die week. T.b.v. van zaal accommodatie graag uw belangstelling mailen naar mkrikken@toekomstigklm.nl . Wilt u meer weten of misschien zelfs deel uitmaken van de kandidaten, bel mij even, Marten Krikken, tel: 06-53296415.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *