Terug naar de Schoolbanken

Laatst kreeg ik samen met een groepje leeftijdsgenoten een aantal economische en maatschappelijke vraagstukken onder ogen, die studenten van nu in praktijkstages moeten oplossen. Ondanks dat ons groepje een behoorlijke kennis draagt van deze uitdagingen, kwamen wij snel tot de conclusie dat de aanpak en de presentatie van maatschappelijke opgaven in de loop van de afgelopen 20 jaar behoorlijk complex is geworden. Het dragen van kennis van slechts één vakgebied is nauwelijks meer toereikend. Kennis van het recht, (bedrijfs-)economie, bedrijfskunde, ICT (data analyse) en financiën moeten steeds meer in samenhang worden bezien. Een paar weken geleden volgde ik – op uitnodiging van een Brabantse HBO instelling – een aantal colleges. Veel wijze lessen kwamen voorbij. Een nuttige nieuwigheidje deel ik graag.

Meten is weten, gissen is missen.

In een Bedrijfskunde les werd uitvoerig de noodzaak van het geven van sturing aan projecten toegelicht. Het volgen van de projectresultaten wordt nog altijd gedaan met zogeheten kritieke prestatie-indicatoren: KPI’s. Tot zover weinig nieuws onder de zon. Maar als we willen inzetten op gedragsverandering in een organisatie om daarmee blijvend draagvlak voor de nieuw ontstane situatie te laten ontstaan, dan lijkt het formuleren van KPI’s minder zinvol. Het gaat dan vooral het meten van gedrag beïnvloedende indicatoren ofwel BPI’s, waarbij de B staat voor Behaviour (gedrag). Denk dan bijvoorbeeld aan: motivatie, cultuur en leidinggevende stijl. Vooral organisaties die kwetsbaar zijn vanwege het risico op personeelsverloop, zullen door meer aandacht te schenken aan BPI’s een veiliger en prettiger werkomgeving kunnen laten ontstaan. Ik had – eerlijk gezegd – nog nooit van BPI’s gehoord.

Afsluiting turbulent 2021

Vanwege het Corona spook is helaas in heel Nederland veel van ons leven en ritme ontregeld geraakt. Iedereen heeft daarvan in zijn omgeving zijn eigen sprekende voorbeelden. Het voegt weinig toe om daar een politieke beschouwing op los te laten. Ook het plotselinge vertrek van weer een wethouder uit ons gemeentelijk dagelijks bestuur laten we onbesproken. Namens Toekomstig KLM spreken wij de hoop uit dat Corona vanaf 2022 ons minder gaat lastig vallen. Wij wensen alle lezers van De Duinkoerier prettige feestdagen toe en een goed, maar vooral gezond, begin van het nieuwe jaar. Met vriendelijke groet, Marten Krikken, partijleider.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *