Oproep kandidaten voor nieuwe politieke partij

De komende weken wordt hard doorgewerkt aan het programma van de nieuwe partij in Loon op Zand. Inmiddels hebben al meer dan 10 personen zich bereid verklaard om aan de partij verbonden te zijn. Dat is mooi, want vele handen maken licht werk. Een mix van ondernemers, senioren, jonge mensen uit onze drie kerkdorpen is het streefbeeld op de ideale kandidatenlijst. Een weerspiegeling van onze samenleving. Volgende week komt de kopgroep bij elkaar en wordt het concept programma en de naam van de partij besproken. Registratie van de partij is de volgende stap.  

Meten is weten; gissen is missen

Politiek wordt vaak als iets ongrijpbaars gezien. Dat heeft ongetwijfeld ook te maken met de landelijke tendens welke ons op TV inzicht geven in het spel van oppositie partijen om de regering het regeren moeilijker te maken met moties van wantrouwen. Constructief samenwerken in het landsbelang lijkt steeds meer op de achtergrond te komen. Dit in tegenstelling tot onze gemeenteraad, waar het kritisch bevragen als ongemakkelijk wordt ervaren en in strategische dossiers elkaars standpunt wordt nagestreefd. Zo ook op 15 juli jl. over onze bestuurlijke toekomst om zonder kritische standpunten gezamenlijk te besluiten over 2,5 jaar te evalueren of we als gemeente het wel goed doen. Niemand weet op grond waarvan daadwerkelijk wordt geëvalueerd, terwijl ook niet duidelijk is hoe onze gemeentelijke positie qua financiën en dienstverlening wordt verbeterd. Daar ligt een zwaartepunt van de nieuwe partij. In de eerste twee jaar van de volgende raadperiode gaan we vooral veel informatie verzamelen. Samen met ondernemers en burgers de maatschappelijke opgaven benoemen en vervolgens de gemeentelijke verplichtingen becijferen. Dat lijkt moeilijk, maar dat valt erg mee. In de gemeente werken en wonen veel betrokken mensen die voldoende beelden hierbij hebben. De nieuwe partij ziet zich als verbinding tussen de politiek en de burgers.

Raadsleden en klankbordleden gezocht. 

Om deze uitdaging in te vullen zijn kandidaten nodig voor de fractie van onze partij. Wil je niet in de raad zitten dan is deelname aan een van de klankbordgroepen ook mogelijk. Het is niet belangrijk of je “links” of “rechts” bent dan wel “voor” of “tegen” zelfstandigheid van de gemeente bent. Het gaat namelijk om objectieve informatie op een rijtje te zetten van de projecten die we als gemeente in de komende 10 jaar gaan doen (eigen wensen, zoals De Wetering tot maatschappelijke opgaven, zoals klimaatprojecten en gas-loos worden van de gemeente). Het vervolgens in een tijdsplaatje zetten van de verwachte en noodzakelijke activiteiten levert een beeld op dat altijd in geld is uit te drukken. Ziet u of jij dit als een uitdaging ? Dan ben je aan het juiste adres bij ons. Een prachtige leeromgeving, omdat wij kennis delen met elkaar en de wisselwerking tussen verschillende doelgroepen leerzaam is. Enerzijds door in werkgroepen actief in de gemeente informatie op te halen of te toetsen. Anderzijds doordat wij in de raad vragen kunnen stellen en samen met de andere politieke partijen naar een transparant evaluatiekader kunnen toewerken. Op basis van de uitkomsten, gaan we in de tweede helft van de raadsperiode presenteren welke denkrichting het meest passend is voor onze gemeente. En daarmee bedoelen we of de kwaliteit van de dienstverlening kunnen behouden tegen betaalbare belastingen. Dat resultaat leggen we voor aan alle kiezers.

Meedoen ?    

Wilt u of jij meedoen met onze nieuwe lokale volkspartij in wording? Geen ‘één thema’ partij, maar een partij die staat voor een open dialoog in de raad en met alle burgers in alle kernen. Stuur mij een s.v.p. een berichtje via mkrikken@toekomstigklm.nl. Dan kunnen we afspraak maken.

Met vriendelijke groet, Marten Krikken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *