Opkomst van een nieuwe politieke partij

De vorming van een nieuwe politieke partij in Loon op Zand gaat gestaag door. Over belangstelling niet te klagen. Er stromen veel informatieverzoeken bij de nieuwe partij binnen. Inmiddels hebben zich al de eerste kandidaten voor de nieuwe lijst aangemeld. Met elkaar wordt deze maand hard gewerkt aan een krachtig partijprogram. Het moet vooral beknopt, helder uit te leggen aan en in het belang van de kiezer zijn. De notariële oprichting van de partij en de bekendmaking van de naam worden eind deze maand voorzien.  

Waarom een nieuwe partij ?  

Deze vraag wordt steeds opnieuw gesteld. En terecht. Als initiatiefnemer moet je dit ook kunnen uitleggen. De nieuwe partij laat zich niet vergelijken met bestaande partijen. We kijken vooral naar het belang van onze inwoners. Die snappen het gewoon niet meer waar de gemeente mee bezig is. Laat staan hoe je uitlegt welke maatschappelijke uitdagingen in de komende 10 jaar de gemeente staat te wachten. Toch is dit eenvoudig uit te leggen. Uitdagingen laten zich namelijk altijd vertalen in inspanningen. En de inspanningen laten zich weer vertalen in geldbedragen. Zo gaat het niet alleen bij u en jou en mij thuis, maar ook in bedrijven en dus ook bij gemeenten. Kortom, de cirkel is weer rond. Hoe bijzonder is het dan toch dat onze gemeente in de bestaande 5 jaren begroting geen kostenopgave geeft van de grote maatschappelijke vraagstukken die op ons afkomen. Een simpel voorbeeld.  De vergrijzing vraagt om andere woonconcepten, te weten: méér duurzame en levensloopbestendige woningen. De gemeente Loon op Zand stevent over 7 jaar af op een grote(re) doelgroep ouderen, die andere woon-eisen stellen. Zij vragen zich vertwijfeld af waarom hiervoor geen aandacht bestaat bij onze gemeente. De jongeren hebben een andere probleem. Zij kunnen als startende huiseigenaar vaak geen fatsoenlijke woning vinden voor een betaalbare prijs. Het is toch heel simpel om een prognose te maken van de behoeften van deze twee doelgroepen ? En nog eenvoudiger door de behoeften in een programma van aanpak samen te vatten. De laatste stap is dan een financiële raming te doen van de opgave. Zo weten wij allemaal waar we aan toe zijn. Laten we geen moment meer wachten. Aan de slag gaan…….

Nieuwe wegen & anders denken. 

Enige tijd geleden heeft ons gemeentebestuur het lef getoond om groepen burgers een Toekomstagenda te laten maken. Enkele werkgroepen zijn enthousiast aan het werk gegaan. Maar wat is er eigenlijk gedaan met de resultaten van de werkgroepen ? Ik sprak daarover enkele werkgroep leden. Zij stelden vast dat de gemeente er niets mee gedaan had. In ieder geval is er nooit een reactie meer teruggekomen. En dat is nu precies wat er continue gebeurd. Er wordt een grote kluif op het bord van de inwoners gegooid. Iedereen wordt uitgenodigd om zijn mening daarover te geven. Maar een serieuze terugkoppeling ontbreekt in vrijwel alle gevallen. Hoe wil je als gemeente bestuur dan draagvlak creëren voor je plannen ? Dialoog zien wij als een belangrijke vereiste om te weten wat er speelt. Het vaststellen van de dialoog in hapklare acties en betaalbare vervolg voorstellen zien we als een belangrijke volgende stap. Zo stel je in de politieke arena van onze gemeente zaken aan de orde, die ons allen aangaan. En zo kun je als burger ook zien dat de inbreng ergens toe leidt.   

Meedoen ?    

Wilt u of jij meedoen met onze nieuwe lokale volkspartij in wording? Geen ‘één thema’ partij, maar een partij die staat voor een open dialoog in de raad en met alle burgers in alle kernen.

Met vriendelijke groet, Marten Krikken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *