Nieuwe politieke partij wordt noodzakelijker

We kennen allemaal wel een voorbeeld uit onze omgeving van geld lenen of schenken. Stel dat uw eigen kind u vraagt om een bedrag van € 500,– om schoolboeken te kopen. U geeft de lening niet. Vervolgens valt een paar weken later uw oog op een rekening van schoolboeken ter grootte van € 450,–. Je bent benieuwd hoe dat betaald is. Als antwoord krijg je dan dat je je geen zorgen hoeft te maken, omdat de rekening is betaald van de (te riante) ouderbijdrage van vorig jaar. Daarvan is nog voldoende geld overgebleven, zodat de boeken daarvan met gemak konden worden betaald. Hoe reageer je dan als ouder ? Voel je je genoodzaakt voortaan goed door te vragen bij de kind hulpvragen of waardeer je de creativiteit ?

Begroten is serieus werk  

Het voorbeeld is zomaar bedacht. Je kunt er alles voor in de plaats stellen: buren lening, familiehulp maar ook bankleningen aan bedrijven. Een mooi voorbeeld van soortgelijk gedrag zagen we in de laatste raadsvergadering van Loon op Zand. De begroting 2022 moest door de raad worden vastgesteld. Uiteraard was het college van Burgemeester en Wethouders uitermate positief over deze begroting, want op papier rolt er zowaar een behoorlijk overschot uit eind volgend jaar. Sterker nog, de algemene reserve groeit (weer). Dus de raadsleden waren tevreden. Waarover zouden zij immers vragen moeten stellen ? Een enkel raadslid durfde het aan om toch de gevoelige kwestie van De Wetering aan de orde te stellen. De vraag werd aan het college voorgelegd waar de verhoogde investeringskosten van maar liefst € 800.000,– in de nieuwe begroting moest worden gezocht. Het antwoord was wonderbaarlijk: “de renovatie van De Wetering was vorig jaar al zo ruim begroot dat de tegenvaller kon worden opgevangen”.  Daarmee nam de raad genoegen. Niemand van de raad die van zijn stoel viel. Hier werd een verklaring gegeven dat de begroting genoeg luchtbellen had om tegenvallers op te vangen. De raad, die ook staatsrechtelijk een controlerende functie heeft, vroeg niet eens hoe die ruimte was ontstaan. De raad is duidelijk content met de creativiteit van het college. Overigens hoef je geen helderziende te zijn om te voorspellen dat ook eind 2021 een groter positief resultaat zal worden genoteerd dan begroot. Aan de lezer de prijsvraag welke luchtbellen er dan zijn doorgeprikt.

Wat staat er niet in de begroting ? 

Om te ervaren welke werkelijke financiële uitdagingen wij in de komende jaren ons voor geplaatst zien, is het vooral interessant om te ontdekken welke kostenposten NIET zijn begroot. In sommige commentaren van politieke partijen op de begroting 2022 worden de maatschappelijke opgaven wel aangestipt, maar niet uitgediept. Dat is nu juist jammer, want dat bepaalt de uiteindelijke slagkracht van onze gemeente. Dat de algemene reserve groeit is mooi meegenomen, maar het niet benoemen van de investeringen welke in de komende jaren op ons afkomen (nieuwe scholen, aandeel nieuwbouw Baanbrekers, ICT voorzieningen, voorbereiding planning energietransitie maatregelen, mobiliteitsaanpassingen, groenbeheer upgrading etc.) zijn niet of nauwelijks uitgewerkt in de meerjarenplanning. Ook wordt in 2022 voor bijna een half miljoen euro aan organisatiezaken verspijkerd, maar geen enkel raadslid die hiermee een relatie legt met de toekomstige opgaven. Gelukkig gaat onze partij hiervan werk maken door de toekomstige taken en de meerjarenbegrotingen in perspectief te brengen. Zo kunnen we bijdragen aan een volwassen evaluatiediscussie in 2024. Wij zien ons daarbij als schakel tussen politiek en kiezers. Door veelvuldig te schakelen tussen burgers en politiek komt er meer zicht op de werkelijkheid en kunnen we na 2024 ook betere keuzes maken over de toekomstagenda van onze gemeente.

Meedoen ?    

Wilt u of jij meedoen met onze nieuwe lokale volkspartij in wording? Geen ‘één thema’ partij, maar een partij die staat voor een open dialoog in de raad en met alle burgers in alle kernen. Stuur mij een s.v.p. een berichtje via mkrikken@toekomstigklm.nl. Dan maken we een afspraak.

Met vriendelijke groet, Marten Krikken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *