Informatiebijeenkomst nieuwe politieke partij

De roep om een nieuwe politieke partij in Loon op Zand wordt groter. Niet omdat het nuttig lijkt, maar omdat het noodzakelijk is. Dat is kort gezegd de conclusie van de vele reacties op mijn vorige artikelen. Veel aanmoedigingen, maar nog meer vragen die de  bezorgdheid van de burger aangeven. Natuurlijk probeer ik de vragen zo snel mogelijk per e-mail te beantwoorden. Enkele vragen die mij werden gesteld, gingen over de verwondering waarom de raad zo eensgezind is over de bestuurlijke toekomst. In dit artikel wordt dit uitgelegd.

Gemeentelijke besluitvorming.

Het beeld bestaat bij veel mensen dat onze raadsleden weinig aantrekken van door burgers gestelde vragen. Wat zegt het staatsrecht hierover is één van de gestelde vragen. De werkelijkheid is dat het (formele) staatsrecht juist weinig regels kent als het gaat om de manier waarop een besluitvormingsproces moet worden ingericht. Ook een gemeenteraad is daar vrij in. Hoe werkt dat dan ? Ook hier kan ik verklappen dat het staatsrecht geen verplichte route aangeeft hoe een besluit moet worden voorbereid. Onze gemeenteraad heeft daar overigens wel een route voor bedacht: de zogeheten BOB route. Dat heeft niets met de alcoholcampagne te maken, maar met BOB wordt een vergadermodel bedoeld, gericht op Beeldvorming – Opinievorming – Besluitvorming. 

Kort gezegd komt het erop neer, dat een voorgenomen raadsbesluit wordt voorbereid door het college van Burgemeester & Wethouders. De voorbereiding wordt schriftelijk in een (concept) raadsbesluit toegestuurd aan alle 19 raadsleden. De raad organiseert dan eerst een beeldvormende bijeenkomst, waarin wordt bezien of alle informatie beschikbaar is en om eventueel vast te stellen of aanvullende informatie nog moet worden opgevraagd. In de oordeelvormende raadsvergadering wordt het onderwerp door iedere politieke partij geanalyseerd en afgewogen (voor- en nadelen, gevolgen, risico’s, voorwaarden, etc.). Tenslotte is de derde vergadering van de BOB cyclus pas gericht op besluitvorming. Als de beeldvorming en oordeelsvorming geen knelpunten hebben opgeleverd, is de besluitvorming dus een fluitje van een cent. Buitenstaanders verwachten in de besluitvormende ronde nog wel eens vuurwerk, maar worden vaak teleurgesteld als zij niets terugzien van hun inbreng. Dat zit zo. Sommige raadsfracties vinden het niet meer belangrijk om de gestelde vragen te verwerken in de besluitvormende raadsvergadering. Omdat bovendien al jaren de 5 bestaande politieke partijen het met elkaar eens zijn over veel strategische onderwerpen, is men niet gauw geneigd meer om een eigen krachtige mening te laten doorklinken. Op 15 juli 2021 was nog zo’n laatste bijzonder moment. Onze plaatselijke partijen, van welke politieke kleur dan ook, hadden weer eens één gezamenlijk beeld van onze gemeentelijke toekomst. En dat was: voorlopig doen we niets aan onze kwetsbare financiële huishouding. Maar dat doen we al 10 jaar toch zo ? Het is tijd voor een doorbraak.

Uitnodiging  

Wilt u meer weten over de nieuwe lokale volkspartij in wording? Geen ‘één thema’ partij, maar een partij die staat voor een open dialoog in de raad en met alle burgers in alle kernen. Aanmelding kan nog, maar de aanmeldingstijd is kort. Op donderdag 23 september is de eerste informatiebijeenkomst. Bent u of jij geïnteresseerd ? Stuur mij een s.v.p. een berichtje via mkrikken@toekomstigklm.nl. Dan ontvang je direct nog een uitnodiging. Met vriendelijke groet, Marten Krikken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *