Hoera, De (nieuwe) Wetering komt er eindelijk

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 16 december eindelijk dan een besluit genomen. Alles overziende, ondanks nog een groot aantal onbekende variabelen, ondanks een groot aantal aannamen, ondanks dat de werkelijke stichtingskosten niet zeker zijn, ondanks dat nog alle gebruikers van het nieuwe gebouw nog geen akkoord hebben gegeven op hun gebruikersovereenkomst, gaf de raad groen licht voor de aanbesteding.

Een felicitatie waard.

Allereerst de felicitaties aan de Wetering Plan Groep (WPG) en de vele vrijwilligers die zich de afgelopen zes  jaren (sinds de oprichting van de WPG) hebben bezig gehouden met de planvorming. In de beleving van Toekomstig KLM is dit het eerste burgerinitiatief waar een miljoenenbelang mee gemoeid is. De WPG heeft veel tijd en energie gestoken in scenario en concept ontwikkelingen. Zeer ambitieuze plannen tot uitgeklede plannen passeerden in de afgelopen jaren de revue. Zeven jaren zwoegen. De moeite is dan eindelijk beloond. Maar moest het zo gebeuren?

Achilleshiel gemeentelijke slagkracht zichtbaar

Toekomstig KLM heeft al eerder voorspeld dat de politiek het zich niet kon veroorloven dit project af te blazen. Daarvoor is er teveel gebeurd. Het gaat immers om de bouw van het Loons dorpshuis met sportvoorzieningen ,waarover de politiek in 2014 de koek al had aangesneden.  Hoeveel jaar doe je over de planontwikkeling ? Toch geen 6 of 7 jaar ? En wat heb je dan ? Een plan waarin nog veel variabelen niet zijn ingevuld. Wat dat betreft is het zelflerend vermogen van de gemeente gering. Projectervaringen van De Werft en Klavier zijn nauwelijks verwerkt in de projectaanpak van De Wetering. Om een belangrijk investeringsproject als De Wetering in goede banen te leiden, is een stevige regie vanuit de gemeente onmisbaar. Aan de voorkant van projecten moeten de verwachtingen en resultaten worden besproken. Dit is nu pas opgelost door middel van een motie waarin het college opdracht is gegeven om alsnog regie te nemen. Een simpele les van projectmanagement: doe dit altijd vooraf!

De Wetering betrekken bij evaluatie

Al eerder besloot de gemeenteraad om de bestuurlijke toekomst in 2024 te evalueren. Gelukkig zien alle politieke partijen nu ook in dat monitoring van dit project belangrijk is. Toekomstig KLM gaat een stapje verder door ook nieuwe projecten te toetsen aan deze ervaringen. Wij hopen dat de aanbesteding nu zonder blokkades verloopt.  Dat heeft de WPG verdiend. Met vriendelijke groet, Marten Krikken, Toekomstig KLM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *