Visie voor Centrum Kaatsheuvel in ontwikkeling

Dorpscentrum onder vergrootglas. Op 30 november werden de eerste resultaten over de visie ontwikkeling van het dorpscentrum in Kaatsheuvel door de verantwoordelijke wethouder met de gemeenteraad gedeeld.

Een belangrijke opgave, omdat het aantrekkelijk houden van een centrum van een dorp iets zegt over de levendigheid van onze gemeenschap en de weerbaarheid van de lokale economie. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor de dorpen De Moer en Loon op Zand. Een aantal interessante aandachtspunten wordt hieronder belicht.  

Toekomstbestendig centrum een behoorlijke opgave

Om ruimtelijke en economische discussies op bestuurlijk niveau gemakkelijker te maken, wordt onderzoek gedaan naar (het voorspellen van) goederenstromen en trends met betrekking tot leegstand. Al jaren zien we als gevolg van internet het winkelaanbod teruglopen en de leegstand toenemen. Daar heeft iedere gemeente mee te maken. Het getoonde (uiteraard externe) onderzoek geeft aan dat de leegstand van de Kaatsheuvelse winkelvloeroppervlakte 2,5 keer zo groot is geworden in de laatste 13 jaar vergeleken met dorpscentra van dezelfde grootte. Ook maakte de stedenbouwkundige verkenning duidelijk dat “de basiskwaliteit onder de maat is en het gebied niet klaar is voor de toekomst”.  In een ruimtelijke structuur tekening werd verder voor iedere aanwezige pijnlijk zichtbaar, dat Aldi, Lidl en AH aan de rand liggen van het centrumgebied, als gevolg waarvan de onderzoekers concludeerden dat deze publiekstrekkers erg ver uit elkaar liggen om een optimale fysieke personen stroom in het centrum te (doen) ontwikkelen. Waarom pijnlijk? Omdat de onderzoekers voorbij gingen aan het feit dat wij als gemeente juist dit proces hebben gefaciliteerd door deze 3 supermarkten hun verbouw en nieuwbouw plannen op de eigen locatie toe te staan. Het toont aan dat citymarketing voor ons als gemeente een ver van ons bed show is met alle consequenties van dien.

Wat moeten we doen ?

Het is toe te juichen dat het college deze lastige handschoen oppakt. Er moet veel achterstallig werk worden gedaan. Toekomstig KLM gunt de verantwoordelijke wethouder van Ruimtelijke Ordening, die tevens over Economische Zaken gaat, zijn succes. Maar of het nu dan ook gaat lukken, waagt Toekomstig KLM te betwijfelen. Daar zijn ten minste drie aanwijzingen voor. In het akkoord van de regerende partijen wordt het opleveren van een visie op de vitaliteit van onze centra als voldoende gezien. Een tweede aanwijzing is dat ons college niet wil investeren in eigen senior ruimtelijke/economische projectleiders. Dat is een voorwaarde voor blijvende succes en die hebben wij niet. Ook in dit project zijn hoofdzakelijk externe deskundigen betrokken. De derde aanwijzing is dat wij nauwelijks kennis dragen van complexe publiek private samenwerkingsprojecten, waarbij gemanaged wordt op actieve sturing vanuit onze gemeentelijke visie.

Zou het college toch uitvoering geven aan het realiseren van de visie, dan is voorwaarde voor het operationele succes de aanwezigheid van voldoende projectmiddelen en deskundige menskracht. Daarmee is de cirkel met de raad rond. Vooralsnog lijkt de meerderheid van de raad geen belangstelling voor dit project te tonen.

Er is een lichtpuntje. Na afloop van de raadsvergadering ontving Toekomstig KLM veel belangstelling van ondernemers. Een tip voor de wethouder is het betrekken van de groep actieve en creatieve lokale ondernemers, die de gemeente een warm hart toedragen. We hebben het dan niet direct over projectontwikkelaars, maar over ondernemers die een thematisch concept willen uitrollen als basis voor de verbinding met de al aanwezige toeristenstroom. De economische haalbaarheid van je eigen visie wordt dan rooskleuriger. Soms is het beter eerst de eigen kip te vangen, voordat je je vastlegt op de theoretische gouden eieren van een door externen opschreven klinkende visie.

Toekomstig KLM zet zich in om de slagkracht van Loon op Zand als geheel in kaart te brengen. Helpt u ons daarmee ? Wij zijn te bereiken via info@toekomstigklm.nl. Bellen mag ook: 06-53296415.

Namens de fractie Toekomstig KLM,

Marten Krikken, Arno Coomans & Maikel van der Velden