Dorpshuis De Wetering vervolgt planontwikkeling

Op donderdag 13 juli jl. was de laatste raadsvergadering vóór de aanvang van de zomervakantie. Er stond nog wel een belangrijk agendapunt om af te wikkelen: De nieuwe Wetering in Loon op Zand. Een week daarvoor op donderdag 6 juli hadden alle politieke partijen hun kaarten al op tafel gelegd. Over één ding waren alle politieke partijen het eens: het dorpshuis met de sportfaciliteit moest er komen en stilzitten is geen optie. Over één ander ding waren niet alle partijen het eens: de wijze waarop dit voor de gemeente grote investeringsproject moest worden voortgezet.

‘Goede’ nieuws

Na 7 jaren planmakerij beginnen we vrolijk opnieuw. Weliswaar met een scheur in de broek: de eerste 1,6 miljoen euro heeft de raad al moeten afschrijven, omdat de door het college gemaakte plannen waardeloos zijn gebleken. Het ‘goede’ nieuws is dat alle gebruikers van De Wetering uiterlijk eind jaar het pand zijn uitgejaagd en worden ondergebracht in verschillende locaties. Waarom ? Omdat het pand wordt afgebroken. Een nieuw plan ligt er pas begin volgend jaar, zegt de wethouder. We beginnen niet overnieuw, maar we gaan inmiddels ons achtste ontwikkeljaar in.

Geld en stenen discussie

Loon op Zand is een verenigingen dorp. Dat wordt nog wel eens vergeten. In plaats van te zoeken naar gepaste ruimten bij en voor onze verenigingen, gaan de discussies over geld en stenen. De coalitie partijen vinden het belangrijk om een financieel plafond af te spreken. Die is gegeven in een rekenkundige formule. Het antwoord van deze wiskundige som hielden zij voor zichzelf. Een bedrag durfde niemand te noemen. Financiële transparantie ontbreekt nu al in deze raad. Omdat het college het allemaal snapte, heeft Toekomstig KLM schriftelijke vragen gesteld over welk bedrag we nu inmiddels spreken.

Geen volwassen plan

Toekomstig KLM zegt vooral geen oude schoenen weg te gooien voordat je een betaalbaar plan hebt om nieuwe te kopen. Het college kiest nu voor sloop, terwijl er nog geen zicht bestaat op een haalbaar plan en financiering. Toekomstig KLM en GemeenteBelangen bundelden hun krachten door in een amendement het college aan te sporen in de zomer door te werken aan de planvorming en dan met een volwassen plan te komen. Dat mocht niet baten. We moeten nu afwachten wat de ontwikkelkracht van de gemeente brengt.

Vragen ? Wij zijn te bereiken via info@toekomstigklm.nl. Bellen mag ook: 06-53296415.

Namens de fractie Toekomstig KLM,

Marten Krikken, Maikel van der Velden & Arno Coomans

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *