Crisis noodopvang verlengd

Betrouwbare overheid en voortschrijdend inzicht. Op 4 januari van dit jaar nam de raad onder hoge druk en na een korte voorbereidingstijd het besluit om maximaal 150 asielzoekers (statushouders) op te nemen in onze gemeente.

In korte tijd is toen een locatie achter de huidige brandweerkazerne en het voormalige politiebureau aan de Dodenauweg ingericht met de nodige voorzieningen. De raad besloot om de opvang voor 6 maanden mogelijk te maken.   

Enige onrust bij de inwoners

Of onrust bij inwoners nu terecht is of niet, de vertegenwoordigende lichamen – dat zijn dus de gemeenteraad (financieel budgethouder), het college van burgemeester en wethouders (dagelijks bestuur) en de burgemeester (veiligheid en openbare orde) –  zullen in de opvatting van Toekomstig KLM de eigen inwoners altijd moeten raadplegen als het gaat om behoorlijke ingrepen in onze omgeving. Sinds kort zijn daar zelfs wettelijk voorgeschreven regels voor (participatie).  Het in contact treden met onze inwoners lijkt nog het minst ingewikkeld, maar het door bestuurders stellen van de juiste vragen en het uitrollen van een gezamenlijk verhaal lijkt nog niet zo eenvoudig. Ik licht dat tot aan de hand van de besluitvorming op 27 juni 2024.

Wat gebeurde er?

Op 5 augustus eindigt de gemeentelijke toestemming voor de aanwezigheid van de noodopvang aan de Dodenauweg. Het waren notabene de vrijwilligers die een beroep deden op de raad om het verblijf te verlengen. Daar hadden zij tal van argumenten voor. Bij een groot deel van de raad viel dit verzoek in goede aarde. Echter, er waren politieke partijen die meenden zonder consultatie van de inwoners een besluit te kunnen nemen. Dat leek niet verstandig, omdat daarmee werd voorbij gegaan aan de situatie in januari, waarin verschillende insprekers zich wilden laten horen. Destijds is op basis van nadrukkelijke verzoeken wel degelijk rekening gehouden met de wensen. Zo is bepaald dat de zogeheten veiligelanders in onze gemeente niet welkom zijn. Dus inspraak kan wel degelijk beïnvloedend zijn. Dat moeten we als raad vooral in deze situatie niet negeren. Gelukkig besloot de raad om de motie niet op 20 juni te behandelen, maar op 27 juni, zodat zich nog insprekers konden melden. 

Omdat de vrijwilligers van de opvanglocatie het initiatief hadden genomen voor de verlenging, sloten de meeste politieke partijen zich aan bij de argumenten van de vrijwilligers. Die waren op zich ook ijzersterk. Maar daardoor leek het dat wij als raad “vergaten” onze eigen drijfveren te vertellen. En dat gaf een beeld aan enkele insprekers dat er verbanden waren die niet werden verteld. Wij missen “het complete verhaal”, was een van de reacties. Onbedoeld ontstaat dan een indruk van de onbetrouwbare overheid. En dat is juist wat een raad moet voorkomen.

Wat leren wij hiervan ?

Ik hoop veel. Dat er signalen afkomen op de raad vanuit velerlei hoeken is een alledaagse zaak. Dat levert doorgaans geen groot probleem op als het gaat om een kwestie voor een vergadering te agenderen. Maar een kwestie zoals “asielzoekersopvang” is een beladen onderwerp, dat grotendeels lading krijgt door de landelijke overheid. Beelden van en uit Ter Apel geven ons allemaal een eigen indruk bij onze meningsvorming. De sturing door de raad gaat niet goed als wij daarbij geen “eigen” verhaal hebben waarom we iets wel of niet moeten doen. Zo is gebleken dat de te bouwen woningen op het vrijkomende noodopvang terrein (in 2025 gepland), niet met vertraging hoeft plaats te vinden als gevolg van de verlenging van de noodopvang. En dat zeker in combinatie met het feit dat er nauwelijks klachten zijn over de asielzoekers, zijn humanitaire gronden voor de raad  doorslaggevend. Niet omdat de opvang moet, maar omdat het kan! Dat heet voortschrijdend inzicht.

Vragen ?

Toch nog vragen? We zijn bereikbaar voor iedereen. We zijn te bereiken via info@toekomstigklm.nl. Bellen mag ook: 06-53296415. Je bent van harte welkom.

Namens de fractie Toekomstig KLM,

Marten Krikken, Maikel van der Velden & Arno Coomans

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *