Dorpshuis De Wetering vervolgt planontwikkeling

Op donderdag 13 juli jl. was de laatste raadsvergadering vóór de aanvang van de zomervakantie. Er stond nog wel een belangrijk agendapunt om af te wikkelen: De nieuwe Wetering in Loon op Zand. Een week daarvoor op donderdag 6 juli hadden alle politieke partijen hun kaarten al op tafel gelegd. Over één ding waren alle politieke partijen het eens: het dorpshuis met de sportfaciliteit moest er komen en stilzitten is geen optie. Over één ander ding waren niet alle partijen het eens: de wijze waarop dit voor de gemeente grote investeringsproject moest worden voortgezet.

Lees meer….

De Wetering: het blijft een apenhoedje schrikken

Op 6 juli debatteerde de raad over de voortgang van het nieuwe dorpshuis De Wetering. De politieke partijen hebben hun kaarten op tafel gelegd. De apen komen zo langzamerhand allemaal uit de mouw.  De wethouder doet flink haar best om haar aapje zelfs op de negentien schouders van de raadsleden te laten klimmen. Dat aapje gaat in ieder geval zich niet op de schouder van Toekomstig KLM comfortabel voelen. Er moet wat gebeuren. Dat is zeker. Maar een broodje apekool daar passen we voor. Op donderdag 13 juli volgt de ontknoping.  

Lees meer….

Sympathieke actie van Do de Wetering komt binnen

Een fantastische actie. Het dorp Loon op Zand heeft zich gemobiliseerd. Ruim 2300 handtekeningen ondersteunen de oproep aan het gemeentebestuur om na 7 jaren luchtfietserij eens de handen uit de mouwen te stropen. En terecht ! Het gemeentelijke speelkwartier lijkt maar voort te duren. Dat de Nieuwe Wetering er komt, staat buiten kijf. Maar als het gaat om het uitvoeren van projecten, dan is de gemeente een zeer zieke patiënt. En die ziekte moet bij de wortel worden aangepakt.

Lees meer….

Sympathieke actie dorpshuis Loon op Zand kon niet uitblijven

Het kon uiteraard niet uitblijven. Met een burger petitie wordt aan de gemeente gevraagd eerst met een plan te komen, voordat De Wetering wordt gesloopt. Een logisch verzoek ? Nee, eigenlijk een overbodig verzoek. Een dergelijk plan zou er al moeten liggen, toch ? Zondag jl. waren er al meer dan 800 handtekeningen verzameld.   

Lees meer….

Dode Wetering ? Welnee

Ons bericht van vorige week aan jou heeft nogal wat reacties opgeleverd. We kregen van verschillende kanten vragen van lezers van dit blad. Vragen als “Hoe kan het dat het college de ontwikkelingen van De Nieuwe Wetering stopzet terwijl de raad toch de baas is ?”. En “Waarom zijn er verschillende signalen vanuit het college en raad ?”. Ook een begrijpelijke vraag als “Wanneer wordt er nu definitief besloten door de raad?”.  Op deze 3 vragen zullen we in deze voorlopig laatste brief aan jou een antwoord proberen te geven.

Lees meer….

Falend college zakt dieper weg

Op donderdag 2 februari werd de raad geïnformeerd over de voortgang van De Nieuwe Wetering. Voortgang ? Nou nee, de klok werd na zeven jaar plannenmakerij weer teruggezet. De bouwkundige noodzaak tot het loskoppelen van de door het college verkochte klooster met de Wetering bleek voor het gemak over het hoofd te zijn gezien. Het gasloos maken van de sporthal was bovendien onvoldoende doordacht.

Lees meer….