Dorpshuis De Wetering vervolgt planontwikkeling

Op donderdag 13 juli jl. was de laatste raadsvergadering vóór de aanvang van de zomervakantie. Er stond nog wel een belangrijk agendapunt om af te wikkelen: De nieuwe Wetering in Loon op Zand. Een week daarvoor op donderdag 6 juli hadden alle politieke partijen hun kaarten al op tafel gelegd. Over één ding waren alle politieke partijen het eens: het dorpshuis met de sportfaciliteit moest er komen en stilzitten is geen optie. Over één ander ding waren niet alle partijen het eens: de wijze waarop dit voor de gemeente grote investeringsproject moest worden voortgezet.

Lees meer….

De Wetering: het blijft een apenhoedje schrikken

Op 6 juli debatteerde de raad over de voortgang van het nieuwe dorpshuis De Wetering. De politieke partijen hebben hun kaarten op tafel gelegd. De apen komen zo langzamerhand allemaal uit de mouw.  De wethouder doet flink haar best om haar aapje zelfs op de negentien schouders van de raadsleden te laten klimmen. Dat aapje gaat in ieder geval zich niet op de schouder van Toekomstig KLM comfortabel voelen. Er moet wat gebeuren. Dat is zeker. Maar een broodje apekool daar passen we voor. Op donderdag 13 juli volgt de ontknoping.  

Lees meer….

Moet raad ingrijpen in Leo XIII herontwikkeling ?

Op 15 mei jl. was er een behoorlijke afvaardiging van de bewoners van de Leo XIII straat afgereisd naar het gemeentehuis. Marcel van Rooijen sprak namens een groep verontruste burgers de zorgen uit over het LEO Hendrik plan van woningbouwcorporatie Casade. Dit gebeurde allemaal tijdens een openbare raadsvergadering, waar een vrijwel volledige gemeenteraad aandachtig luisterde.

Lees meer….

Sympathieke actie van Do de Wetering komt binnen

Een fantastische actie. Het dorp Loon op Zand heeft zich gemobiliseerd. Ruim 2300 handtekeningen ondersteunen de oproep aan het gemeentebestuur om na 7 jaren luchtfietserij eens de handen uit de mouwen te stropen. En terecht ! Het gemeentelijke speelkwartier lijkt maar voort te duren. Dat de Nieuwe Wetering er komt, staat buiten kijf. Maar als het gaat om het uitvoeren van projecten, dan is de gemeente een zeer zieke patiënt. En die ziekte moet bij de wortel worden aangepakt.

Lees meer….

Sympathieke actie dorpshuis Loon op Zand kon niet uitblijven

Het kon uiteraard niet uitblijven. Met een burger petitie wordt aan de gemeente gevraagd eerst met een plan te komen, voordat De Wetering wordt gesloopt. Een logisch verzoek ? Nee, eigenlijk een overbodig verzoek. Een dergelijk plan zou er al moeten liggen, toch ? Zondag jl. waren er al meer dan 800 handtekeningen verzameld.   

Lees meer….

Een nieuwe uitdaging voor Loon op Zand.

De scheiding tussen Bijzonder Bruisend BV en de gemeente met betrekking tot het beheer van gemeenschapshuis Het Klavier is een feit. De raad besloot in haar laatste vergadering op 15 december € 352.000,– beschikbaar te stellen om een volledig bouwkundige scheiding mogelijk te maken. Aan deze kwestie maakte de raad nauwelijks woorden vuil.  Jammer, het had allemaal anders gekund. Toekomstig KLM heeft als enige partij tegen het voorstel gestemd. Waarom ? Omdat een tweetal rapporten die de situatie analyseerden hoe het zover kon komen, niet door de overige partijen in de raad zijn besproken. Maar wat is dan het zelflerend vermogen van deze situatie voor ons als raad geweest ?  Een eigen analyse van Toekomstig KLM.  

Lees meer….

Nieuwe partij Toekomstig KLM heeft kandidatenlijst rond: Marten Krikken gekozen tot lijsttrekker

LOON OP ZAND – Toekomstig KLM, de nieuwe politieke partij in Loon op Zand, heeft de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. In totaal staan er zeven mensen op de lijst.

Kaatsheuvelnaar en initiatiefnemer van de partij Marten Krikken is gekozen tot lijsttrekker, Arno Coomans uit Loon op Zand staat tweede op de lijst. Daarna volgen Maikel van der Velden, Stijn van Opstal, Margreet Smeets, Lena Stoter en Maarten Verschure.

Hoe staat de gemeente er voor?

Toekomst KLM wil als nieuwe partij inzicht geven hoe Loon op Zand er als gemeente voor staat, zowel organisatorisch als financieel. ,,Al meer dan 15 jaar zien burgers dat ervaren ambtenaren wegvliegen naar andere gemeenten en dat de lokale belastingen tot de hoogste in de regio behoren”, zegt Krikken. De partij maakt zich daar zorgen over. ,,De kwaliteit en de betaalbaarheid van onze gemeentelijke dienstverlening komt steeds meer in het gedrang.”

Bureau Berenschot dat onderzoek deed naar de bestuurlijke toekomst van Loon op Zand oordeelde vorig jaar dat ‘niets doen geen optie is’. Loon op Zand heeft volgens het bureau een aantal keuzes: zelfstandig blijven maar dan wel fors investeren in de eigen organisatie, herindeling, opsplitsing of meer gaan samenwerken met andere gemeenten.

 Zelfstandig blijven

De gemeenteraad van Loon op Zand besloot in juli zelfstandig te blijven, in ieder geval voorlopig.  Begin 2024 wordt geëvalueerd of die keuze verstandig was.

Toekomstig KLM is opgericht om te helpen deze keuze straks goed te kunnen maken, zegt Krikken. ,,De evaluatiecriteria zijn nog niet beschreven. Wij willen, tot aan het evaluatiemoment, om de maand bij elkaar komen, met burgers en politiek, om met elkaar tot die criteria te komen. Dan wordt vanzelf duidelijk wat zelfstandig blijven kost en welke voordelen het biedt om samen te gaan met een andere gemeente.”

Link naar het originele artikel: https://www.bd.nl/waalwijk-heusden-e-o/nieuwe-partij-toekomstig-klm-heeft-kandidatenlijst-rond-marten-krikken-gekozen-tot-lijsttrekker~a1bfd391/

Nieuwe politieke partij Toekomstig KLM komt eraan.

Even voorstellen…

Eind 2021 is Toekomstig KLM als nieuwe politieke partij geboren. KLM staat voor de beginletters van de mooie kerkdorpen van de gemeente Loon op Zand. De partij is opgericht door Marten Krikken, voormalig raadslid in Loon op Zand. Samen met twintig mensen was al snel de conclusie getrokken dat Loon op Zand recht heeft op een eerlijke weergave van de toekomstige werkelijkheid van onze gemeente. Daar gaan we de komende twee jaren aan werken. Samen met u, de andere politieke partijen en alle betrokkenen.

Waarom noodzakelijk

Zoals u weet heeft begin vorig jaar het bureau Berenschot – op verzoek van de gemeenteraad zelf – een rapport uitgebracht over de bestuurlijke toekomst van onze gemeente. Dat rapport was en is vrij duidelijk in de analyse. De gemeente gaat moeilijke tijden tegemoet met grote maatschappelijke opgaven, zoals het gasloos maken van de gemeente, klimaatadaptatie maatregelen, mobiliteitsvraagstukken, het geschikt maken van woonconcepten voor jong en oud en de implementatie  van diverse ingrijpende wetgevingen, waaronder de omgevingswet. Al deze projecten vereisen een behoorlijke voorbereiding in tijd en geld. In de begroting van 2022 zijn van de meeste zaken nog geen dubbeltje begroot in de komende 5 jaren planning, terwijl de gemeenteraad medio vorig jaar heeft besloten het Berenschot rapport pas in 2024 te evalueren. Op basis waarvan dan ?

Toekomstig KLM

De bestuurlijke toekomst van onze gemeente gaat ons allemaal aan. Zodra het even moeilijk wordt, dan zien we dat het mis gaat. Kijk maar naar de financiële overschrijding van De Werft en de financiële klucht van De (nieuwe) Wetering. Het maken van strakke afspraken op projectniveau is een moeilijke zaak. Met de aankomende extra tientallen miljoenen euro’s die gemoeid zijn in de komende tien jaar is het zaak dat we in 2024 ook de juiste cijfers bij de evaluatie gaan betrekken. Dat gaat Toekomstig KLM doen. Thematisch pakken we dit op in de komende jaren. Samen met belangstellenden bereiden we de thema’s voor en presenteren wij de feiten op de politieke agenda, zodat de evaluatie vanuit alle invalshoeken kan plaatsvinden.

Geïnteresseerd in onze aanpak ?

Bent u of jij  geïnteresseerd in onze aanpak en werkwijze ? Wij nodigen alle belangstellenden van harte om naar onze politieke bijeenkomst te komen op woensdag 23 februari om 19:30 uur in ’t Maoske. Dat wil zeggen als er tegen die tijd geen Corona beperkende maatregelen zijn. Dat laten we nog even weten in de bijdrage van Moerassigheden van die week. T.b.v. van zaal accommodatie graag uw belangstelling mailen naar mkrikken@toekomstigklm.nl.  Wilt u meer weten of misschien zelfs deel uitmaken van de kandidaten, bel mij even, Marten Krikken, tel: 06-53296415

Nieuwe politieke partij Toekomstig KLM komt eraan

Even voorstellen…

Eind 2021 is Toekomstig KLM als nieuwe politieke partij geboren. KLM staat voor de beginletters van de mooie kerkdorpen van de gemeente Loon op Zand. De partij is opgericht door Marten Krikken, voormalig raadslid in Loon op Zand. Samen met twintig mensen was al snel de conclusie getrokken dat Loon op Zand recht heeft op een eerlijke weergave van de toekomstige werkelijkheid van onze gemeente. Daar gaan we de komende twee jaren aan werken. Samen met u, de andere politieke partijen en alle betrokkenen.

Waarom noodzakelijk

Zoals u weet heeft begin vorig jaar het bureau Berenschot – op verzoek van de gemeenteraad zelf – een rapport uitgebracht over de bestuurlijke toekomst van onze gemeente. Dat rapport was en is vrij duidelijk in de analyse. De gemeente gaat moeilijke tijden tegemoet met grote maatschappelijke opgaven, zoals het gasloos maken van de gemeente, klimaatadaptatie maatregelen, mobiliteitsvraagstukken, het geschikt maken van woonconcepten voor jong en oud en de implementatie  van diverse ingrijpende wetgevingen, waaronder de omgevingswet. Al deze projecten vereisen een behoorlijke voorbereiding in tijd en geld. In de begroting van 2022 zijn van de meeste zaken nog geen dubbeltje begroot in de komende 5 jaren planning, terwijl de gemeenteraad medio vorig jaar heeft besloten het Berenschot rapport pas in 2024 te evalueren. Op basis waarvan dan ?

Toekomstig KLM

De bestuurlijke toekomst van onze gemeente gaat ons allemaal aan. Zodra het even moeilijk wordt, dan zien we dat het mis gaat. Kijk maar naar de financiële overschrijding van De Werft en de financiële klucht van De (nieuwe) Wetering. Het maken van strakke afspraken op projectniveau is een moeilijke zaak. Met de aankomende extra tientallen miljoenen euro’s die gemoeid zijn in de komende tien jaar is het zaak dat we in 2024 ook de juiste cijfers bij de evaluatie gaan betrekken. Dat gaat Toekomstig KLM doen. Thematisch pakken we dit op in de komende jaren. Samen met belangstellenden bereiden we de thema’s voor en presenteren wij de feiten op de politieke agenda, zodat de evaluatie vanuit alle invalshoeken kan plaatsvinden.

Geïnteresseerd in onze aanpak ?

Bent u of jij  geïnteresseerd in onze aanpak en werkwijze ? Wij nodigen alle belangstellenden van harte om naar onze politieke bijeenkomst te komen op woensdag 23 februari om 19:30 uur in ’t Maoske. Dat wil zeggen als er tegen die tijd geen Corona beperkende maatregelen zijn. Dat laten we nog even weten in de bijdrage van Moerassigheden van die week. T.b.v. van zaal accommodatie graag uw belangstelling mailen naar mkrikken@toekomstigklm.nl . Wilt u meer weten of misschien zelfs deel uitmaken van de kandidaten, bel mij even, Marten Krikken, tel: 06-53296415.