Sympathieke actie van Do de Wetering komt binnen

Een fantastische actie. Het dorp Loon op Zand heeft zich gemobiliseerd. Ruim 2300 handtekeningen ondersteunen de oproep aan het gemeentebestuur om na 7 jaren luchtfietserij eens de handen uit de mouwen te stropen. En terecht ! Het gemeentelijke speelkwartier lijkt maar voort te duren. Dat de Nieuwe Wetering er komt, staat buiten kijf. Maar als het gaat om het uitvoeren van projecten, dan is de gemeente een zeer zieke patiënt. En die ziekte moet bij de wortel worden aangepakt.

Zorgwekkende bijeenkomst

De komst van Do de Wetering naar het bestuurscentrum in Kaatsheuvel was een meesterzet en een trieste daad tegelijk. Enerzijds is het een meesterlijke prestatie om te zien hoe het dorp Loon op Zand zich zo fantastisch weet te groeperen en een krachtige boodschap bij de raad weet neer te leggen. Anderzijds is het natuurlijk zeer triest dat dit nodig was. Je verwacht als burger niet van je gemeentebestuur dat je na 7 jaar plannenmakerij nog geen uitvoerbaar plan op tafel hebt liggen. Het geeft in zekere zin een wrange smaak in de mond als de raad reageert met een motie, waarin het college wordt verzocht tot spoedige actie te komen. Waarom ? Omdat de raad als eindverantwoordelijk orgaan nog steeds geen discussie aangaat met zichzelf wat nu de werkelijke redenen zijn van ons falen. Het probleem ligt dus dieper.

Meegaan met de motie

Omdat de motie in het verlengde ligt van het doel van Do de Wetering, sloot Toekomstig KLM zich aan bij de motie. Maar daar ligt echt niet de oplossing. In de financiële raadscommissie wordt binnenkort fundamenteel gesproken over het projectmatig werken in en door onze gemeente. Het is de stellige mening van Toekomstig KLM dat aan een slagkrachtige gemeente robuuste samenwerkingsvormen ten grondslag liggen, welke zich richten op echte resultaten. Wij moeten leren samen te werken. Daarom bedanken wij ook Do de Wetering voor hun actie. Want de behandeling van de zieke patiënt heeft blijkbaar van alle kanten aandacht nodig. Wij zijn te bereiken via info@toekomstigklm.nl. Bellen mag ook: 06-53296415.

Namens de fractie Toekomstig KLM,

Marten Krikken, Maikel van der Velden & Arno Coomans

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *