Politieke schaakspelletjes in Loon op Zand (1)

Vertrouwenskwestie of betrouwbaarheidscrisis? Heeft u ze ook al gelezen ? De jaarlijkse cijfers over het vertrouwen van de burger in de politiek ? Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft vastgesteld dat slechts een kwart van alle Nederlanders nog vertrouwen heeft in de politiek.

Het gerenommeerde bureau Edelman Trust Barometer heeft aan de hand van een langlopend enquête-onderzoek bevestigd dat ambtenaren en politici tot de tot de beroepsgroep behoort die het minste wordt vertrouwd. Deze jaarlijkse cijfers volgen de voet, Toekomstig KLM ziet met lede ogen aan dat we inmiddels op een laagste punt staan sinds het begin van de Corona pandemie. Weliswaar worden de cijfers in verband gebracht met de landelijke overheid, maar… moeten wij als raad van Loon op Zand daaruit geen lering trekken ?

Zeggen wat je doet en doen wat je zegt!

Dat is één van de kernwaarden van Toekomstig KLM. Als je doet wat je zegt en andersom, dan kan er nooit sprake zijn van wantrouwen met elkaar. Het niet doen wat je zegt komt geregeld voor in de politiek. Maar we hebben gezien wat dat in een hechte dorpsgemeenschap als Loon op Zand teweeg kan brengen, als de gemeente niet in staat is om binnen 9 jaar nog steeds geen haalbaar plan op tafel kan leggen. Jazeker, de eerste afspraken dateren al van 2015! De Loonse mensen gaan zelf tot actie over, omdat zij zien dat de gemeente niet in staat is om het adequaat en binnen afzienbare tijd op te lossen. De politiek presteert (in hun ogen) gewoonweg niet. Het kan toch niet dat wij de enige partij zijn die deze verontwaardiging horen? En de klucht is nog niet afgelopen. Omdat een Flora en Fauna onderzoek (veel te) laat is uitgevoerd, komen we erachter dat er nog een vleermuis in De Wetering  is gehuisvest. In de komende raadsvergadering van 21 maart vraagt het college weer een aanvullend voorbereidingskrediet van € 300.000,– . Maar wanneer pakken we het echte probleem nu eens écht aan?

Politieke uitdagingen voor Toekomstig KLM

In reactie op de gepubliceerde cijfers, zien wij ook signalen uit de universitaire wereld. De vaak geciteerde hoogleraar Tom van der Meer van de Universiteit van Amsterdam spreekt over “de politiek levert niet”. In zijn ogen hoeft dat niet altijd een vertrouwenscrisis te betekenen, maar eerder een betrouwbaarheidscrisis. Kortom, los als overheid het probleem waarmee je wordt geconfronteerd ( bijvoorbeeld: 9 jaar planvorming  voor een dorpshuis) structureel en adequaat op. Volgens de hoogleraar is dat structureel oplossen de kern  waarmee het vertrouwen van de burger (in de aanpak van de politiek) op termijn zal gaan herstellen. En als het college het niet doet, moet de raad het probleem bij de wortel aanpakken. Zorg voor goede bestuurders en adequate projectleiders. Daarmee werk je aan je eigen betrouwbaarheid. En ga dus niet proberen om op een kunstmatige manier het vertrouwen van de burger proberen af te dwingen. Er is inderdaad geen vertrouwenscrisis, maar een betrouwbaarheidscrisis.   

Toekomstig KLM zet zich in om de slagkracht van Loon op Zand als geheel in kaart te brengen. Helpt u ons daarmee ? Wij zijn te bereiken via info@toekomstigklm.nl. Bellen mag ook: 06-53296415.

Namens de fractie Toekomstig KLM,

Marten Krikken, Arno Coomans & Maikel van der Velden