Naar een nieuwe gemeentelijke organisatie

niemand tegenspreken. Maar met “gezond”  bedoelt Toekomstig KLM niet alleen dat je vandaag en morgen de zaken op orde hebt. Als je nu al weet dat je als gemeente in 2026 het moeilijk gaat krijgen, dan moet je daarover NU al nadenken. We spreken liever over de weerbaarheid van Loon op Zand. In dit artikel hebben we het over iets anders: de wendbaarheid van Loon op Zand. Dat is een moeilijke term voor het vermogen om je aan te passen aan de veranderende taken. Onze gemeente kent al jaren geen eindverantwoordelijke manager voor de bedrijfsvoering. Daar hebben we nu leergeld voor betaald met het plotselinge vertrek van onze gemeentesecretaris. In het Brabants Dagblad beaamde onze burgemeester dat het werk te veel was voor één persoon. Een gemiste kans dat er zo weinig is gedaan met dit inzicht.

Kosten organisatieontwikkeling. 

Organisatieontwikkeling is een aspect van bedrijfsvoering en bedrijfsvoering is een taak van het college. Echter, organisatieontwikkeling kost geld, veel geld. En daarvoor komt de raad in beeld. In 2022 heeft de raad hiervoor jaarlijks budget vrijgemaakt van bijna € 1,2 miljoen. In 2023 komt daar desgevraagd € 400.000,– bij. En inmiddels weet de raad dat € 1,3 miljoen wordt meegenomen in de begroting 2024 voor aanvullende zaken. Dat betekent dat in totaal al jaarlijks € 2,9 miljoen wordt verspijkerd aan dit project. Waar is dat allemaal aan opgegaan ?

Voortgang organisatieontwikkeling

In het organisatieplan Loon op Zand (januari 2023) lezen we dat “er in de afgelopen jaren veel is geschreven en besproken over de ontwikkeling van de organisatie. Er werd onderzoek gedaan. Er werden rapporten geschreven. Er werden plannen gemaakt. De organisatie werd in omvang uitgebreid. Maar doorpakken om echt in beweging te komen, blijft eigenlijk uit.”(blz. 5, hoofdstuk 1.3). Dat gevoel bekroop Toekomstig KLM nog steeds op de beeldvormende vergadering van 21 september jl. Het college schotelde de raad een nieuw functiewaarderingsmodel voor. Maar waarom lenen wij ons daarvoor? De raad zit er toch voor de strategische kant van de organisatieontwikkeling?   

Wat moeten we doen ?

We weten allemaal dat organisatieontwikkeling succesvol bijdraagt aan je visie en missie, wanneer door een andere opzet in je operationele werkwijze je doelen beter en sneller kunnen worden bereikt en wanneer je organisatie zich flexibeler kan aanpassen aan zijn omgeving. Anders gezegd: speel zodanig in op de vraag/wensen/behoeften van je burgers en ondernemers, dat zij herkenbaar vooruit worden geholpen. Dat raakt ook gelijk aan de kern van het wendbaarheid vraagstuk. 

En de wendbaarheid wordt bevorderd als de beoordeling van de behoefte aan nieuwe functies en functiekwaliteiten steeds doorgaat. Een functiewaarderingssysteem operatie, zoals die nu al ruim een jaar plaats vindt en waarvan nog geen einde in zicht is, hoeft geen belemmering te zijn om daarmee te wachten.

Zo hebben we al heel lang behoefte aan professionals die advies uitbrengen aan het gemeentebestuur over organisaties waaraan wij verbonden zijn als financier of aandeelhouder. Denk bijvoorbeeld aan: Baanbrekers, Veiligheidsregio, GGD Hart voor Brabant en Bank Nederlandse Gemeenten. Maar wat te denken van het gebrek aan eigen leiders in ruimtelijke en economische projecten. Het tekort aan deze discipline verklaart waarom we het planniveau van De Nieuwe Wetering na 7 jaren nog steeds niet zijn ontstegen.

Kortom, Toekomstig KLM roept de raad op om onze verantwoordelijkheden richting het college en onszelf meer strategisch invulling te geven. Toekomstig KLM zet zich in om de slagkracht van Loon op Zand als geheel in kaart te brengen. Helpt u ons daarmee ? Wij zijn te bereiken via info@toekomstigklm.nl. Bellen mag ook: 06-53296415.