Moet raad ingrijpen in Leo XIII herontwikkeling ?

Op 15 mei jl. was er een behoorlijke afvaardiging van de bewoners van de Leo XIII straat afgereisd naar het gemeentehuis. Marcel van Rooijen sprak namens een groep verontruste burgers de zorgen uit over het LEO Hendrik plan van woningbouwcorporatie Casade. Dit gebeurde allemaal tijdens een openbare raadsvergadering, waar een vrijwel volledige gemeenteraad aandachtig luisterde.

De situatie

Al ruim twee jaar speelt de situatie dat Casade voornemens is om een aantal woningen en één groot appartementencomplex van 3 woonlagen wil herontwikkelen aan de Leo XIII straat. Dit plan levert de bewoners veel zorgpunten op. Twee zorgpunten werden benadrukt: de inbreuk op het gevoel van veiligheid door bestaande gesloten achtertuinen om te zetten naar een vrij toegankelijk terrein en de vermindering van het woongenot van alle omwonenden. Onder verwijzing naar de Algemene Wet Bestuursrecht werd een dringend beroep gedaan op de gemeenteraad om in de planvorming in te grijpen.

Zienswijze Toekomstig KLM

Het moet op een zeker moment amusant zijn geweest voor de toehoorders om de verschillende politieke partijen te horen uitspreken dat zij het beroep van de omwonenden serieus nemen. In enkele gevallen kwam het tot een oproep aan het college om zorgvuldig het proces ter hand te nemen. Toekomstig KLM gaf ter plekke aan “niet aan dit spel deel te nemen”. Wat betekent dat ?

Dat betekent dat Toekomstig KLM ook de belangen van de burgers behoorlijk hoog in het vaandel heeft staan, maar dat we bestaande werkafspraken tussen raad en college niet zomaar moeten wijzigen. Als het college er niet in slaagt om de belangen van de burgers fatsoenlijk te eerbiedigen, zullen we als raad zeker ingrijpen. De geuite zorgpunten nemen we daarin mee. Kortom, nu de wethouder aangeeft nog volop in gesprek te zijn met alle belanghebbenden, wachten we het resultaat af. Blijf dus in contact met de wethouder. Het is nog niet onze beurt. Wij zijn te bereiken via info@toekomstigklm.nl. Bellen mag ook: 06-53296415.

Namens de fractie Toekomstig KLM,

Marten Krikken, Maikel van der Velden & Arno Coomans

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *