Een nieuwe uitdaging voor Loon op Zand.

De scheiding tussen Bijzonder Bruisend BV en de gemeente met betrekking tot het beheer van gemeenschapshuis Het Klavier is een feit. De raad besloot in haar laatste vergadering op 15 december € 352.000,– beschikbaar te stellen om een volledig bouwkundige scheiding mogelijk te maken. Aan deze kwestie maakte de raad nauwelijks woorden vuil.  Jammer, het had allemaal anders gekund. Toekomstig KLM heeft als enige partij tegen het voorstel gestemd. Waarom ? Omdat een tweetal rapporten die de situatie analyseerden hoe het zover kon komen, niet door de overige partijen in de raad zijn besproken. Maar wat is dan het zelflerend vermogen van deze situatie voor ons als raad geweest ?  Een eigen analyse van Toekomstig KLM.  

Waar ging het over ?

In de afgelopen maanden heeft zich in de schaduw van de discussies over De Nieuwe Wetering een ander drama voltrokken, namelijk de scheiding tussen Bijzonder Bruisend BV en onze gemeente. Gebleken was en is dat na vele jaren (eigenlijk al sinds het begin) de afgesproken beheerafspraken tussen de gemeente en Bijzonder Bruisend niet rendabel waren. Daarbij kwam dat de gemeente zoveel rollen had dat tussen de gemeente en Bijzonder Bruisend op veel momenten niet duidelijk was wat nu de bedoeling was. Een eigen rapport van de gemeente benoemde dit verschijnsel met de kwalificatie dat de gemeente eerst doet en dan nadenkt. Daar komt dus een warboel van. De raad besloot dat horecaondernemer dhr. Bergmans van Bijzonder Bruisend weliswaar het horecadeel mag blijven runnen, maar dat het beheer van de culturele en maatschappelijke ruimtes door de gemeente worden overgenomen.

Wat leren wij hiervan ?

Het adviesbureau Lenting is vernietigend in zijn oordeel hoe de afspraken ooit tot stand zijn gekomen. Het bureau stelt vast dat de gemeente voorbij is gegaan aan de eigen belangen in de publiek private samenwerking (PPS) met Bijzonder Bruisend BV. In feite geeft het rapport onomwonden weer, dat het aan een systematische wijze van handelen heeft ontbroken in de werkwijze. Dit wordt bevestigd door een ander rapport, welke in eigen beheer is uitgevoerd. De exploitatie van Het Klavier heeft nauwelijks aandacht gekregen. Contractmanagement en risicomanagement zijn instrumenten, die nauwelijks zijn opgepakt. De raad heeft deze bevindingen voor kennisgeving aangenomen. Maar volgens Toekomst KLM moeten we juist herhaling voorkomen in toekomstige en lopende projecten. En er zijn vergelijkbare projecten, waarin deze handelwijze duidelijk aan de oppervlakte komt.

Wat te doen

Laten we vaststellen dat we als gemeente altijd kunnen, maar ook moeten leren van onze fouten. Dan moeten we wel bereid zijn om met elkaar terug te willen kijken naar onze gemaakte weeffouten. Daarvoor is het NU een mooi moment, omdat zich simpelweg 2 projecten voordoen, die allebei in dezelfde periode zijn begonnen en ook allebei niet goed lopen. We leren juist door onze fouten te benoemen en aan te geven hoe dat kan worden voorkomen in de toekomst. Om die reden heeft Toekomstig KLM gevraagd om inhoudelijke behandeling van de twee rapporten in raadscommissies om onze kader stellende en controlerende taak van de raad scherper te stellen. Niemand wil toch meer kans op herhaling ?  Helaas worden nut en noodzaak van onze oproep niet ingezien. Kortom, we verwachten weinig verbetering.

Vragen ?

Toch nog vragen? We zijn bereikbaar voor iedereen. We zijn te bereiken via info@toekomstigklm.nl. Bellen mag ook: 06-53296415. Je bent van harte welkom.

Namens de fractie Toekomstig KLM,

Marten Krikken, Maikel van der Velden & Arno Coomans

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *