De Wetering: het blijft een apenhoedje schrikken

Op 6 juli debatteerde de raad over de voortgang van het nieuwe dorpshuis De Wetering. De politieke partijen hebben hun kaarten op tafel gelegd. De apen komen zo langzamerhand allemaal uit de mouw.  De wethouder doet flink haar best om haar aapje zelfs op de negentien schouders van de raadsleden te laten klimmen. Dat aapje gaat in ieder geval zich niet op de schouder van Toekomstig KLM comfortabel voelen. Er moet wat gebeuren. Dat is zeker. Maar een broodje apekool daar passen we voor. Op donderdag 13 juli volgt de ontknoping.  

De situatie

De wethouder heeft al enkele malen het gehoor van de raad voor gehouden: “We zijn met een nieuw project begonnen. We beginnen met een schone bladzijde.” De bestuurder vergeet gemakshalve dat het dorp Loon op Zand niet vergeten is dat we al op weg zijn naar een nieuw gemeentelijk projectrecord: 8 jaren plannenmakerij. De raad wordt gevraagd om in te stemmen met scenario A. Wat dit scenario precies inhoudt, weet niemand. Daarvoor moet het projectteam zich nog het apezuur werken. In januari 2024 volgt een aanvullend plan. Met een kostenplaatje. Daar moet de raad het mee doen. Dat is nog eens besturen met lef !

De coalitie weet het ook niet

De politieke partij van de wethouder kwam de wethouder op 6 juli een flink eind tegemoet. Omdat het vertrouwen van de VVD  groot is in deze wethouder, wordt op 13 juli een amendement ingebracht, waarin een financieel plafond dit investeringsproject echt moet begrenzen. Zonder kennis van het volledige plan, maar dat is een detail. Het beroep werd gedaan op de coalitiepartijen. Daar zag je ook dat ze trots waren als een aap op de gang van zaken. Alleen CDA toont nog enige reserve, want deze partij met ervaren spelers laat zich niet direct met apenmunt betalen. Uiteindelijk zullen zij niet binnen de coalitie voor aap willen staan en zal het been op 13 juli worden bijgetrokken.

Zienswijze Toekomstig KLM

En Toekomstig KLM ? Instemmen met een blanco cheque voor een nauwelijks beschreven scenario is geen optie. Het voorgelegde rammelende voorstel is ook geen excuus om dan maar akkoord te gaan met iets. Hebben we dan nog steeds niets geleerd over hoe we projecten ontwikkelen ? Toekomstig KLM doet de op 6 juli uitgestoken hand aan de wethouder gestand. Trek dit voorstel in en werk de zomer door aan een volwassen plan. Daarmee halen we er niet de snelheid uit, maar doen we recht aan eerder ingenomen uitgangspunten dat Loon op Zand als groeiend kerkdorp ook een dorpshuis met een sportfaciliteit aan alle huurders kan bieden. Zo kan het ook.

Vragen? Wij zijn te bereiken via info@toekomstigklm.nl. Bellen mag ook: 06-53296415.

Namens de fractie Toekomstig KLM,

Marten Krikken, Maikel van der Velden & Arno Coomans

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *