Opkomst van een nieuwe politieke partij

De vorming van een nieuwe politieke partij in Loon op Zand gaat gestaag door. Naar aanleiding eerdere publicaties in de Duinkoerier zijn er al enkele tientallen informatieverzoeken gesteld. Natuurlijk zit er ook nieuwsgierigheid onder de vragenstellers, maar de belangstelling voor de partij is groot. Inmiddels hebben de eerste twee informatieve bijeenkomsten plaatsgevonden en hebben zich al belangstellenden gemeld om een rol te spelen. Het partijprogram is bijna klaar. De naam voor de partij wordt volgende maand onthuld. Wat rest is de werving van aanstormend jong talent en ambitieuze senior kandidaten om de ‘omwenteling’ in het politieke denken in Loon op Zand te gaan uitdragen.

Nut & noodzaak van een nieuwe partij.  

“Leg maar eens uit waarom er een zesde partij moet komen in onze gemeente”. Eén van de vele gestelde vragen. Nou, dat zit zo ! Om verandering tot stand te brengen in het politieke brein van onze gemeente is het noodzakelijk om er zelf deel van uit te maken. Waarom ? Omdat gebleken is dat veel gestelde vragen aan de politiek simpelweg niet voldoende landen binnen diezelfde politiek. Dat is de ervaring van veel organisaties en burgers. Iedereen herkent dit beeld zo langzamerhand wel en het is verschrikkelijk dat dit leidt tot steeds meer afhaakgedrag bij burgers. Hoe moet je dit veranderen ? Door van binnenuit met enkele kernthema’s de bestaande politieke partijen blijvend te bevragen naar hun mening. Zo wordt voor iedereen duidelijk, wat de echte standpunten zijn en kun je de partijen confronteren met de consequenties ervan op de lange termijn. Dat is ook een belangrijke reden waarom deze partij ontstaat. Dat een nieuwe partij wel degelijk het verschil kan maken, kunnen we zien in Den Haag. Daar zien we dat scherpe denkers en kritische geesten in de Tweede Kamer hun expert mening als eenlingen de grote partijen aan het denken zetten. Dat anders denken is nodig om nieuwe wegen te betreden.

Nieuwe wegen & anders denken. 

Het is niet zo dat de nieuwe partij alleen maar de boel opschudt door na de verkiezingen uitsluitend zich kritisch op te stellen naar anderen. Absoluut niet. Door investeringsprojecten door te rekenen en nieuwe plannen in klinkende munt uit te drukken, ontstaat een helder beeld van de toekomstige kosten waarvoor Loon op Zand zich geplaatst ziet. Vooral in de eerste twee jaar na de verkiezingen zullen wij ons hierop richten. De uitkomsten gebruiken we bij de al geplande evaluatie van de bestuurlijke toekomst in 2024. Als we dat niet doen hebben we ook weinig te evalueren, want de raad heeft geen criteria opgesteld. Maar we denken ook anders. Wij zijn van mening dat de sterke kanten van onze gemeente verder uitvergroot moeten worden en moeten uitwerken. Kortom, door een eigen inhoudelijke visie op onze bestuurlijke toekomst te tonen, kunnen we ook verder bouwen aan onze sterke kanten en daarmee onze kwetsbaarheid verminderen. Het ontwikkelen van visie is een raadsaangelegenheid. We missen een behoorlijke toekomstvisie. De vruchten van de werkgroepen van de Toekomstagenda zijn verdwenen in de onderste laden van de gemeenteraad. Hoe moet dat verder ? Dat vertel ik in het artikel van volgende week.

Meedoen ?    

Wilt u of jij meedoen met onze nieuwe lokale volkspartij in wording? Geen ‘één thema’ partij, maar een partij die staat voor een open dialoog in de raad en met alle burgers in alle kernen. Stuur mij een s.v.p. een berichtje via mkrikken@toekomstigklm.nl. Dan kunnen we afspraak maken.

Met vriendelijke groet,

Marten Krikken

Informatiebijeenkomst nieuwe politieke partij

De roep om een nieuwe politieke partij in Loon op Zand wordt groter. Niet omdat het nuttig lijkt, maar omdat het noodzakelijk is. Dat is kort gezegd de conclusie van de vele reacties op mijn vorige artikelen. Veel aanmoedigingen, maar nog meer vragen die de  bezorgdheid van de burger aangeven. Natuurlijk probeer ik de vragen zo snel mogelijk per e-mail te beantwoorden. Enkele vragen die mij werden gesteld, gingen over de verwondering waarom de raad zo eensgezind is over de bestuurlijke toekomst. In dit artikel wordt dit uitgelegd.

Gemeentelijke besluitvorming.

Het beeld bestaat bij veel mensen dat onze raadsleden weinig aantrekken van door burgers gestelde vragen. Wat zegt het staatsrecht hierover is één van de gestelde vragen. De werkelijkheid is dat het (formele) staatsrecht juist weinig regels kent als het gaat om de manier waarop een besluitvormingsproces moet worden ingericht. Ook een gemeenteraad is daar vrij in. Hoe werkt dat dan ? Ook hier kan ik verklappen dat het staatsrecht geen verplichte route aangeeft hoe een besluit moet worden voorbereid. Onze gemeenteraad heeft daar overigens wel een route voor bedacht: de zogeheten BOB route. Dat heeft niets met de alcoholcampagne te maken, maar met BOB wordt een vergadermodel bedoeld, gericht op Beeldvorming – Opinievorming – Besluitvorming. 

Kort gezegd komt het erop neer, dat een voorgenomen raadsbesluit wordt voorbereid door het college van Burgemeester & Wethouders. De voorbereiding wordt schriftelijk in een (concept) raadsbesluit toegestuurd aan alle 19 raadsleden. De raad organiseert dan eerst een beeldvormende bijeenkomst, waarin wordt bezien of alle informatie beschikbaar is en om eventueel vast te stellen of aanvullende informatie nog moet worden opgevraagd. In de oordeelvormende raadsvergadering wordt het onderwerp door iedere politieke partij geanalyseerd en afgewogen (voor- en nadelen, gevolgen, risico’s, voorwaarden, etc.). Tenslotte is de derde vergadering van de BOB cyclus pas gericht op besluitvorming. Als de beeldvorming en oordeelsvorming geen knelpunten hebben opgeleverd, is de besluitvorming dus een fluitje van een cent. Buitenstaanders verwachten in de besluitvormende ronde nog wel eens vuurwerk, maar worden vaak teleurgesteld als zij niets terugzien van hun inbreng. Dat zit zo. Sommige raadsfracties vinden het niet meer belangrijk om de gestelde vragen te verwerken in de besluitvormende raadsvergadering. Omdat bovendien al jaren de 5 bestaande politieke partijen het met elkaar eens zijn over veel strategische onderwerpen, is men niet gauw geneigd meer om een eigen krachtige mening te laten doorklinken. Op 15 juli 2021 was nog zo’n laatste bijzonder moment. Onze plaatselijke partijen, van welke politieke kleur dan ook, hadden weer eens één gezamenlijk beeld van onze gemeentelijke toekomst. En dat was: voorlopig doen we niets aan onze kwetsbare financiële huishouding. Maar dat doen we al 10 jaar toch zo ? Het is tijd voor een doorbraak.

Uitnodiging  

Wilt u meer weten over de nieuwe lokale volkspartij in wording? Geen ‘één thema’ partij, maar een partij die staat voor een open dialoog in de raad en met alle burgers in alle kernen. Aanmelding kan nog, maar de aanmeldingstijd is kort. Op donderdag 23 september is de eerste informatiebijeenkomst. Bent u of jij geïnteresseerd ? Stuur mij een s.v.p. een berichtje via mkrikken@toekomstigklm.nl. Dan ontvang je direct nog een uitnodiging. Met vriendelijke groet, Marten Krikken